Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21196 dbp^"
 1. PID regulácia v prostredí STEP7
  Sekáč Juraj ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 168 . - 55s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry simulation programming control programovanie regulácia simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87314
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti a metódy v programovaní priemyselných robotov
  Dičér Jozef ; M  Kusá Martina (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 01.07.2014 ; 179 . - 53s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems simulation programming simulácia programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112361
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle
  Tomáš Marek ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies programming application industrial robots programovanie aplikácia priemyselné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93204
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie elektroiskrového obrábania
  Borbély Jozef ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies programming programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72449
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Adaptívne riadenie CNC stroja v systéme Heidenhain
  Lisinovič Marián ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 54s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies adaptive control programming CNC machine adaptívne riadenie programovanie CNC stroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66181
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti programovania pohybu priemyselného robota
  Pyšová Michaela ; J  Hudec Martin (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management industrial robot programming programovanie priemyselný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74127
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Výber numerických algoritmov a tvorba programov z oblasti fyzikálnej geodézie
  Vrabcová Viola ; V  Černý Peter (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography algorithm programming programovanie algoritmus program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60089
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vylepšenie systému pre programátorské súťaže
  Muránsky Juraj ; I300  Trebatický Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 51 s príl.
  informatika Informatics system programming competition programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56918
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Využitie prostredia Mathcad na tvorbu geodetických nadstavieb
  Lechman Marek ; V  Černý Peter (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography location programming poloha programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59204
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Programovanie vybraných úloh globálnej geodézie v jazyku C
  Slobodník Šimon ; V  Černý Peter (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography programming programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60065
  bakalárska práca
  book

  book