Search results

 1. Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 - ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja : Aktivita A4: Ichtyologická štúdia pred zahájením projektovania rybovodov
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 35 s
  protection fish passes study ochrana rybie priechody
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book