Search results

 1. Železobetónové konštrukcie a ich ochrana
  Paulík Peter ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Eurostav . Roč. 26, č. 5 (2020), s. 16-18
  ochrana budovy mosty korózia výstuže protection buildings bridges reinforcement corrosion
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. The management tools and methods application of the organization to environmental protection / aut. Miroslav Rusko, Ružena Králiková, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Králiková Ružena Mikulová Monika ; 065000
  Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing and Automation / . S. 283-288
  environment management protection
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85010710937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=the+management+tools+and+methods+application&st2=rusko&sid=5FDD7EEED48DC148355C1C7E329D6537.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=82&s=%28TITLE-ABS-KEY%28the+management+tools+and+methods+application%29+AND+FIRSTAUTH%28rusko%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Deterioration of Wood and Methods of its Conservation
  Držka Milan ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 90-94
  wood moisture wood pests protection
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Protecting customers against counterfeits / aut. Juraj Drahňovský, Dagmar Babčanová
  Drahňovský Juraj ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000
  Inovácie v ochrane spotrebiteľa : . CD-ROM, s. 34-41
  protection customer
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Ochrana netopierov a vtáctva pri zatepľovaní bytových domov
  Ivanko Matej ; V270  Božík Michal ; V270
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s. 30-35
  ETICS ochrana protection zateplovanie
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Učinnosť ochrany vegetačného krytu na autentických konštrukciách proti pôsobeniu eróznych vplyvov klímy
  Schlesinger Richard ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  masonry wall ochrana a obnova pamiatok protection ruins of monuments ruiny ruiny pamiatkových objektov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Water supply and water quality. Tom I. : . s.505-522
  groundwater quantity kvalita kvantita podzemných vôd ochrana protection quality
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Technológie chemických opatrení na ochranu drevených konštrukcií
  Antošová Naďa ; V270 
  Stavebné drevo pri obnove pamiatok . s.99-133
  drevené konštrukcie ochrana ochrana pamiatok protection protection of monument wood materials
  článok zo zborníka
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article

 10. Assessment of relations of Poiplie Ramsar locality.
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160
  Pollution and water resources : . s.293-321
  Management manažment mokrade natural conditions ochrana prírodné pomery protection wetland
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article