Search results

 1. Akustika : stavebná a priestorová
  Rychtáriková Monika ; 010310  Chmelík Vojtech ; 010310 Urbán Daniel ; 010240 Danihelová Anna (rec.) Hoťka Martin (rec.) (rec.) Zaťko Peter
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2019 . - 236 s.
  ISBN 978-80-89228-62-1
  akustika priestorová akustika stavebná akustika urbanistická akustika architektonická akustika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  SVF0100
  book

  book

 2. Psychoakustické testy v stavebnej akustike
  Rychtáriková Monika ; 010180  Rychtárik Štefan (rec.) Chmelík Vojtech ; V180 (rec.)
  1. vyd.
  [Bratislava] : doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., 2015 . - 90 s.
  ISBN 978-80-971993-6-4
  akustika stavebná akustika psychoakustika posluchové testy
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 3. Akustika budov : Priestorová akustika
  Tomašovič Peter ; V180  Rychtáriková Monika ; V180 Dlhý Dušan ; V180 Gašparovičová Viera ; V180
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 287 s.
  ISBN 978-80-227-3235-2
  noise map acoustics noise measuring noise akustika hluk Hluk-meranie-hodnotenie akustika priestorová
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF19100
  book

  book

 4. The new stereo soundbook
  Streicher Ron  Everest F.Alton
  3.ed.
  Pasadena : Audio engineering society, 2006 . - preruš.str
  ISBN 978-0-9665162-1-0
  Stereofónia akustika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
  Žiaran Stanislav ; J250 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 330 s
  ISBN 80-227-2366-5
  kmitanie hluk akustika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF46200
  MTF4110
  Znižovanie kmitania a hluku v priemysle

  book

 6. Cochlear Implants : Fundamentals and Applications
  Clark Graeme 
  New York : Springer Verlag, 2003 . - 830 s
  ISBN 0-387-95583-6
  kochleárne implantáty hluchota akustika spracovanie signálov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. The science of sound
  Rossing Thomas D.  Moore F.Richard Wheeler Paul A.
  3rd ed.
  San Francisco : Addison Wesley : Pearson Education Limited, 2002, sp2002 . - 783 s
  ISBN 0-8053-8565-7
  zvuk zvuk-hudba akustika fyzika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Fundamentals of Acoustics
  Kinsler Lawrence E  kol
  4.ed.
  Hoboken : John Wiley & Sons, 2000 . - 548 s
  ISBN 978-0-471-84789-2
  akustika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SVF0101
  book

  book

 9. Active Noise Control Primer
  Snyder Scott D. 
  New York : Springer Verlag, 2000 . - 159 s
  ISBN 0-387-98951-X
  Hluk-kontrola akustika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Akustika a architektuře
  Kaňka Jan 
  1. vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1996 . - 64 s
  ISBN 80-01-01188-7
  akustika architektúra
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  book

  book