Search results

 1. Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností Langmuirových monovrstiev : obhaj. 29.5.2007, čís. ved. odb. 11-22-9
  Vančo Marek ; E060  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 118 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika Langmuirové monovrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Štúdium vybraných dynamických procesov prebiehajúcich v Langmuirových organických monovrstvách : obhaj. 13.3.2007, čís. ved. odb. 4.1.3
  Weis Martin  Vajda Ján (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 81 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Teoretické a experimentálne metódy štúdia defektov v hydrogenizovanom amorfnom kremíku : Obh. 03.10.2002, č .ved. odb. 11-22-9
  Kluvánek Peter ; E150  Durný Rudolf (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 94 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Simulácia frekvenčne modulovanej atómovej silovej mikroskopie : obhajoba 03.10.2002, č. ved. odb. 11-22-9
  Tóbik Jaroslav ; E150  Štich Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 41 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Určovanie a interpretácia kryštálovej a molekulovej štruktúry biologicky aktívnych látok : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 01.12.1993 / [aut.] Sivý,Július, Ing.; Škol. Červeň,Ivan
  Sivý Július ; J0080  Červeň Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 128 s Autoref.1993, 20 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika Schiffové bázy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Mössbauer spectroscopy applied to rapidly quenched materials = Mössbauerova spektroskopia v materiáloch pripravených rýchlym chladením : Dokt.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 30.06.1994 : Projekt I-1-3/2c, I-5-5/05/01 / [aut.] Miglierini,Marcel
  Miglierini Marcel ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 189 s Autoref.1993, 40 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika materiálové inžinierstvo fyzika tuhých látok kovové sklá kvázikryštály
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Mössbauerova spektroskopia v materiálovom výskume : Dokt.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 30.06.1994 / [aut.] Sitek,Jozef
  Sitek Jozef ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 212 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika materiálové inžinierstvo fyzika tuhých látok
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Voľný objem v biologických membránach a niektorých amorfných kovových zliatinách : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 01.07.1990 / [aut.] Baluch,Stanislav, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Baluch Stanislav  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 113 s
  akustika volný objem v látkach biologické membrány umelé membrány amorfné kovové membrány fyzika kondenzovaných látok
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Interakcia zvukových a ultrazvukových vĺn s drevom : Dokt.diz.práca : V.odb. 26-09-9 : Obh. 25.06.1989 / [aut.] Marčok,Milan, Doc.RNDr.CSc
  Marčok Milan 
  Zvolen : VŠLD, 1988 . - 221 s : príl
  akustika elektrokaustika stochastická akustika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Štúdium vlastností semiizolačného GaAs: Cr fotoakustickými metódami : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 19.01.1989 / [aut.] Kejst,Jozef, Ing.; Škol. Hucl,Milan
  Kejst Jozef  Hucl Milan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 86 s
  akustika fotoakustický signál fotoakustický spektrometer
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book