Search results

 1. Návrh riadenia a pohonu pneumatického výťahu
  Ottava Matej ; J  Harakaľová Jana (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 57
  mechatronika Mechatronics sensor lift lift programovateľný automat valec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103636
  diplomová práca
  book

  book

 2. Skúmanie vlastností odporových snímačov teploty
  Birkus Tomáš ; J  Ďuriš Stanislav (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 648
  resistance sensor odpor teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103791
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh riadiaceho systému pre model vozidla
  Varga Rudolf ; M  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 72s CD
  barrier sensor prekážka model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98575
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Implementácia inerciálneho navigačného systému pre snímanie polohy bodu v priestore
  Lepieš Peter ; M  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 76s CD
  virtual sensor INS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98682
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota
  Župíková Zuzana  Danišová Nina (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems algorithm intelligent assembly cell sensor algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90516
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kontrola prítomnosti symbolov označenia elektrickej a tlakovej skúšky na výstupnom pracovisku montážnej linky svetlometov DAF 10170
  Filípek Juraj  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems design assembly line system implementation application sensor programming systém programovanie prípravok návrh montáž implementácia aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90538
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia paletizačného pracoviska
  Papiernik Martin  Danišová Nina (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems algorithm sensor inteligentná kamera algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90412
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia laboratórneho modelu zážihového spaľovacieho motora
  Chlebovec Lukáš ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics sensor microcontroller internal combustion engine simulation riadiaca jednotka simulácia model spaľovací motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94797
  diplomová práca
  book

  book

 9. Praktická aplikácia využita 3D senzorického snímača MS Kinect pre potreby inteligentnej domácnosti
  Szarka Mátyás ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes sensor inteligentný dom automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94926
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh optovláknového load cell senzoru a kalibračného zariadenia.
  Kadlec Juraj ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM sensor kalibrácia MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94840
  diplomová práca
  book

  book