Search results

 1. Vplyv množstva ecyklátu na vlastnosti vybraných termoplastov
  Krčová Jana ; J  Gondár Ernest (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials thermoplastic recyklát zmrštenie mechanické skúšky strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83150
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vplyv veľkosti redukcie na mechanické vlastnosti ťahaných rúr
  Janek Pavol ; M  Ridzoň Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 43s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies mechanické skúšky redukcia tvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58088
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv technológie ťahania rúr na mechanické vlastnosti
  Bukovič Lukáš  Ridzoň Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies mechanické skúšky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=36520
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Mikroštruktúrna analýza rôznych typov grafitických liatin = Microstructure analysis of the various kind of graphite cast-iron : Bakalárska práca
  Holub Marian  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  grafitické liatiny mechanické skúšky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Klasifikácia nedeštruktívnych metód merania Youngovho modulu pružnosti = Clasification of nondestructive methods measuring Young´s modulus of elasticity : Bakalárska práca
  Jurov Peter ; M3000  Krajčovič Jozef (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 48 s 1 CD-ROM
  meranie pružnosti mechanické skúšky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Porovnanie mechanických vlastností ťahaných rúr = Compéarison of mechanic characteristics of drawn tubes : Bakalárska práca
  Podhájsky Andrej  Ridzoň Martin (xxx) ; M3000 Vojtas Miroslav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 46 s príl (1 CD-ROM)
  mechanické skúšky ťahanie rúr
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book