Search results

 1. Plesne v obytných budovách : Príčiny vzniku plesní. Techniky odstraňovania a dezinfekcie. Eliminácia vzniku plesní
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007 . - 18 s
  plesne Vlhkosť teplota mould moisture temperature
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book