Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21684 ddp^"
 1. Experimentálne skúmanie vplyvu teploty elektrolytu pri elektrochemickom leštení odliatkov na technologické vlastnosti procesu.
  Kováčik Marek 2010  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 66 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry electrolyte temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82263
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia systému údržby v spoločnosti BOST SK, a. s.
  Dávidek Ondrej ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises temperature maintenance teplota údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85302
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vyhodnotenie merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
  Há Lukáš ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  uncertainty temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85149
  diplomová práca
  book

  book

 4. Monitorovanie teploty v dopravných a prepravných prostriedkoch pri preprave skaziteľných potravín
  Pastierová Jana ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85214
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv teploty silikónovej formy na jej rozmerovú stálosť
  Horváth Martin  Bajčičák Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 76 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry temperature vulcanization silicone teplota vulkanizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80998
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Meracia ústredňa pre tlakové potrubné rozvody
  Szimonisz Marcel ; E  Balogh Richard (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 67 s
  kybernetika Cybernetics temperature pressure flow teplota meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72166
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Teplotný režim vozoviek a jeho charakteristiky
  Onderčinová Mariana ; V  Bačová Katarína (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76692
  diplomová práca
  book

  book

 8. Sledovanie teploty vzplanutia a vznietenia v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci v spojení so sledovaním úbytku hmotnosti : Diplomová práca
  Arvajová Zuzana  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  burning temperature teplota drevo vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Dôsledky klimatickej zmeny na vodný režim pôdy
  Calík Tomáš ; V  Skalová Jana (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning precipitation water regime temperature teplota vodný režim
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70697
  diplomová práca
  book

  book

 10. Reologická analýza vybraných druhov polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Rumanský Matej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  viscosity temperature rheology šmykové napätie reológia viskozita teplota spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75389
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book