Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21707 dbp^"
 1. Analýza spoľahlivosti hydroakumulátorov v závislosti od iniciačnej udalosti havárie s únikom chladiva reaktora
  Kovár Jakub ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 44
  energetické strojárstvo Power Engineering reliability spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89859
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Spoľahlivosť medicínskych zariadení
  Szalay Michal ; E  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 08.07.2014 ; 78 . - 47 s
  Telekomunikácie Telecommunications risk management reliability riadenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88517
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Distribuované spoľahlivé a bezpečné úložisko údajov
  Češek Pavol ; E  Šrámka Michal (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 09.07.2014 ; 73 . - 27 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics reliability bezpečnosť spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88580
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Spoľahlivostná analýza FMEA pre fázu prevádzky guľového peletovacieho lisu
  Voda Michal ; J  Kováčová Monika (Thesis advisor) ; J210
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management reliability spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84185
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie údržbársko-opravárenského procesu na úseku Elektroautomatizácie v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
  Kachnič Ivan ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management reliability efficiency maintenance údržba spoľahlivosť efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79378
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Odhad nákladov na životný cyklus výrobných systémov
  Krunka Marek ; M  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  Production Devices and Systems reliability phase analysis costs life cycle životný cyklus spoľahlivosť analýza fáza náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93250
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Spoľahlivosť elektroniky v automobile
  Gašparová Ivona ; E  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 53 s CD-ROOM
  Automobile Electronics failure reliability spoľahlivosť skúšky spoľahlivosti diagnostika porucha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81689
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Preventívna, predikčná a spoľahlivostne orientovaná údržba výrobných systémov
  Kupkovičová Nikoleta ; M  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 49s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems reliability maintenance quality kvalita údržba spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84680
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Markovov proces ako model prevádzky a výkonnosti výrobných systémov
  Pressel Marek ; M  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 48s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems reliability analysis failure renovation analýza porucha obnova pohotovosť spoľahlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71167
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book