Search results

 1. Návrh zvýšenia efektivity materiálového toku v spoločnosti VACUUMSCHMELTZE, s.r.o.
  Mikuš Ondrej ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management efficiency automation material flow automatizácia materiálový tok efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99142
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh na zdokonalenie materiálového toku v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
  Turanovičová Barbora ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management optimalization logistics material flow optimalizácia riadenie logistika materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Optimalizácia materiálového toku pri montáži dverových panelov automobilu Hyundai
  Viktorová Veronika ; M  Javorová Angela (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 195 . - 62s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems assembly material flow montáž materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99203
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia materiálového toku v podniku ZLK, s.r.o.
  Škojec Ján  Jemala Marek (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 74s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow logistics výrobná logistika materiálový tok logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95472
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh riešenia na zefektívnenie chodu glukózovej linky v podniku AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r. o.
  Hajíčková Miroslava ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 90s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow production line manufacturing process production materiálový tok výrobný proces výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99309
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Modernizácia a vylepšenie funkčnosti linky v prevádzke lakovňa v PCA Slovakia, s.r.o Trnava
  Vlha Lukáš  Javorová Angela (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems material flow materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91904
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zavedenie regálového zakladača pre zlepšenie skladovania a toku materiálu vo zvarovni podniku MATADOR Industries, a.s
  Kopšo Roman ; M  Pecháček František (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems storage material flow skladovanie materiálový tok regálový zakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90458
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Algoritmizácia práce skladového systému v pružnom montážnom systéme
  Šimúnová Michala ; M2000  Mudriková Andrea (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 67s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems material flow storage assembly cell montážna bunka materiálový tok skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80835
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia riadenia výrobného procesu v podniku Agro-Movino, spol. s r. o., Veľký Krtíš
  Zaťko Marek  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 82 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow materiálový tok výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80225
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh konceptu budúceho stavu materiálového toku v sklade hotových výrobkov v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia a. s.
  Kolarovič Ján  Kňažík Marek (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 103 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow logistics materiálový tok skladové hospodárstvo logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80167
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book