Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie priestorovej štruktúry výrobného procesu v podniku Miba Steeltec s.r.o.
  Valášik Vojtech ; M  Hudák Ján (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow lean production štíhla výroba priestorová štruktúra výrobný proces materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu výroby induktívneho prvku v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Poništ Tomáš ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production výrobný proces výroba štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92217
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na aplikáciu štandardizácie metód podľa koncepcie LEAN v podniku MEROCO, a.s.
  Kuhajdová Andrea ; M  Bednár Roman (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management standardization lean production štíhla výroba štandardizácia KAIZEN TPM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78978
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh racionalizačných opatrení na zdokonalenie výroby vybraného produktu v spoločnosti Power - One s.r.o.
  Velacková Zuzana ; M  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production manufacturing process štíhla výroba racionalizácia výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89140
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia procesu výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
  Palkovičová Katarína ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management lean production štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74042
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o., Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Daňo Matej ; M4000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 64 s., CD-ROM
  štíhla výroba lean production priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58015
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Implantovanie sektora montáž prednej kolesovej sústavy do linky montáž prednej časti vozidla v Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, Trnava
  Hlavka Stanislav  Harman Ondrej (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UVSM, 2010
  MTF ;
  štíhla výroba zariadenie lean production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh uplatnenia nových prístupov v riadení výrobnej logistiky v podniku SWEDWOOD Slovakia, s.r.o., o.z. Spartan
  Rakús Lukáš  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  riadenie výroby štíhla výroba logistics lean production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46906
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení pri zavádzaní nových koncepcií riadenia výroby v podniku Swedwood Slovakia, s. r. o., Trnava
  Púčiková Lenka ; M4000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  manažment výroby štíhla výroba lean production production management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46867
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Moderné metódy manažérstva kvality a ich uplat-nenie v praxi ? metóda eliminacie strát vo výrobe Lean Manufacturing. (Modern methods of quality management and their practise applicaton ? method of waste elimination at production Lean Manufacturing) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Nemčovičová Anna ; J120  Podmajerský Peter (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 55 s
  eliminácia strát štíhla výroba použitie v praxi stratágia waste elimination lean production practise application strategy quality
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book