Search results

 1. Návrh na zvýšenie technickej využiteľnosti montážnej linky Renault/Dacia s využitím systému ANDON v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
  Kolesárová Karin ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99126
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
  Eliáš Peter ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management planning simulation lean production kanban plánovanie simulácia štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103212
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
  Juroš Ján ; M4000  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production casting diagram činnosť štíhla výroba pretypovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103495
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na vytvorenie interných skladových priestorov pre nízkoobrátkové a mechanické materiálové položky, zmena spôsobu balenia produktov v podniku Emerson a.s., sekcia Energy Systems
  Benčura Ján  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production production logistics process management skladovanie procesný manažment štíhla výroba podniková logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90699
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Simulačná štúdia výrobného procesu a možnosti jeho zlepšenia vo vybranom podniku
  Záhorová Ivana ; J  Jerz Vladimír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises lean production ergonomics simulation Witness optimization simulácia štíhla výroba ergonómia optimalizácia kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94725
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Stanovenie optimálneho času výroby zvoleného výrobku pomocou simulačnej optimalizácie
  Babiarová Dana  Kotianová Janette (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 95 s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry lean production optimization simulation štíhla výroba optimalizácia simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79723
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zdokonalenia využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
  Dočkal Ján  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 70s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow value lean production production management materiálový tok hodnotový tok hodnota štíhla výroba výrobný proces riadenie výroby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85486
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh budovania výrobnej bunky určenej na výrobu MQB Pendelstütze s využitím vybraných štíhlych metód v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s.
  Mahútová Alena  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 95 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow manufacturing cell lean production štíhla výroba materiálový tok výrobná bunka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80067
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výrobná logistika pri výrobe HP chladičov = Production logistics of the HP coolers production : Diplomová práca
  Janitová Ivana  Mudriková Andrea (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 84
  lean production Just-in-Time Just-in-Time štíhla výroba výrobná logistika výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67889
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia riadenia výrobných procesov v podniku EMERSON a. s., Nové Mesto nad Váhom : Diplomová práca
  Magál Roman  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  lean production production management štíhla výroba manažment výroby priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71863
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book