Search results

 1. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Kellys Bicycles s.r.o.
  Janíčková Miroslava ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resource management corporate culture riadenie ľudských zdrojov podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99253
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti TOMRA SORTING, s.r.o.
  Bajcar Marcel ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 96s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management leadership motivation corporate culture firemná kultúra motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103498
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Matador Industries, a.s.
  Dužeková Martina ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 88s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture zamestnanci hodnoty podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99027
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
  Baďurová Lenka ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management satisfaction corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99033
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zdokonalenia aplikácie interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Antal Andrej ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 57s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture intercultural management globalisation interkultúrny manažment globalizácia podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98295
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aplikácia skúseností z interkultúrneho/multikultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky
  Petráková Veronika  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture culture globalisation podniková kultúra kultúra globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90383
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému znalostného manažmentu v podniku Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  Dohnanská Alena  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management knowledge knowledge management corporate culture komunikácia podniková kultúra ľudské zdroje znalosti znalostný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90607
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh formovania podnikovej kultúry s ohľadom na marketingové aktivity v Heineken Slovensko, a.s.
  Alakšová Diana  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture marketing forming formovanie podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90349
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v spoločnosti VUJE, a.s.
  Remenárová Lenka  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90659
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v ENERGOMONT s.r.o.
  Kubál Marián  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 88 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture dotazník podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80168
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book