Search results

 1. Röntgenová difrakčná analýza tepelne spracovanej nástrojovej ocele X210Cr12 : Diplomová práca
  Pavlovičová Miroslava  Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  röntgenová analýza röntgenová difrakcia nástrojová oceľ
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium fázových transformácií po tepelnom spracovaní nástrojovej ocele K190 ISOMATRIX PM : Diplomová práca
  Habardik Daniel  Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2007
  MTF ; . - 57 s 1 CD-ROM
  nástrojová oceľ tepelné spracovanie röntgenová analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Fázové zloženie a mriežkové parametre fáz tepelne spracovanej nástrojovej ocele K190 ISOMATRIX PM : Diplomová práca
  Kusý Martin (Consultant) ; M1000  Bobák Matej Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 77 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo technické materiály nástrojová oceľ röntgenová analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book