Search results

 1. Röntgenová mikroanalýza zvarových spojov vyhotovených špeciálnymi technológiami
  Lokaj Ján ; C2110  Turňa Milan ; M3000
  Zváranie 2006 : . s.238-245
  röntgenová analýza zvarové spoje
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article