Search results

 1. Aplikačné pracovisko snímačov polohy
  Knotek Štefan ; E  Šturcel Ján (Thesis advisor) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 84 . - 107 s DVD
  remote control ARM microcontroller diaľkové riadenie krokový motor ARM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102330
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
  Moravčík Šimon ; J  Honek Marek (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 57
  mechatronika Mechatronics remote control robotic arm robotické rameno mobilný robot diaľkové ovládanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103736
  diplomová práca
  book

  book

 3. Sieťové ovládanie svietidiel podporujúcich protokol DALI
  Vančo Peter ; E  Horínek František (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 83 . - 42 s príl.
  Mikroelektronika Microelectronics remote control lighting osvetlenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98318
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Aplikácia pre vzdialenú perifériu mobilného zariadenia s komunikáciou prostredníctvom mobilnej dátovej siete.
  Kratochvíl Matej ; M  Eliáš Andrej (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 57s CD
  remote control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98640
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie programového prostredia OpenModelica pre Internetom podporované riadenie systémov
  Szolik Ladislav  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 60 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics remote control vzdialené riadenie open source open source riadenie systémov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71827
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Monitorizácia výrobného pracoviska s využitím Počítačových sietí. (Production working place monitoring with computer networks utilization) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Fischer Tomáš ; J120  Červeňan Andrej (xxx) ; J120 Guniš Adrian (Consultant) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 89 s
  monitorizácia vzdialená kontrola internet monitoring remote control
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book