Search results

 1. Koučování : Kdy, jak a proč
  Daňková Michaela 
  2. aktual. a rozšíř. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 106 s
  ISBN 978-80-247-4121-5
  koučovanie manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Koučování

  book

 2. Manažment : 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať
  Russell-Walling Edward 
  Bratislava : Slovart, 2012 . - 208 s
  ISBN 978-80-556-0419-0
  manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  Manažment

  book

 3. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace
  Šedivý Marek  Medlíková Olga
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 138 s
  ISBN 978-80-247-4040-9
  manažment neziskové organizácie Public Relations fundraising lobbing
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

  book

 4. Myšlenkové mapy v byznysu : Revoluce ve vaší práci a podnikání
  Buzan Tony  Griffiths Chris Harrison James
  Brno : Computer Press, 2011 . - 253 s
  ISBN 978-80-251-3162-6
  manažment podnikanie myšlienkové mapy tvorivé myslenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Myšlenkové mapy v byznysu

  book

 5. Benchmarking - mýty a skutečnost : Model efektivního učení se a zlepšování
  Nenadál Jaroslav  Vykydal David Halfarová Petra
  Praha : Management Press, 2011 . - 265 s
  ISBN 978-80-7261-224-6
  benchmarking manažment strategický manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  Benchmarking - mýty a skutečnost

  book

 6. Vědomí naléhavosti : první a nejdúležitější krok realizace změny
  Kotter John P. 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2009 . - 221 s
  ISBN 978-80-7261-193-5
  manažment manažment zmien riadiaca práca
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Vědomí naléhavosti

  book

 7. Vedení založené na principech
  Covey Stephen R. 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2009 . - 301 s
  ISBN 978-80-7261-202-4
  manažment riadiaca práca úspech v podnikaní
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Vedení založené na principech

  book

 8. Logistika pro manažery
  Stehlík Antonín  Kapoun Josef
  1. vyd
  Praha : Ekopress, 2008 . - 266 s
  ISBN 978-80-86929-37-8
  logistika manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3120
  book

  book

 9. Pátá disciplína : Teorie a praxe učící se organizace
  Senge Peter M 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2007 . - 439 s
  ISBN 978-80-7261-162-1
  manažment znalostný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  MTF3110
  book

  book

 10. Management od A do Z : klíčové pojmy a termíny
  Karlöf Bengt  Lövingsson Fredrik Helin
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2006 . - 309 s
  ISBN 80-251-1001-X
  manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  Management od A do Z

  book