Search results

 1. Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov vo vybranom priemyselnom podniku
  Školárová Zuzana  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manager kompetencie manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99042
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh systému stabilizácie výrobných zamestnancov prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  Kutlišová Martina ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manažment stabilizácia riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99008
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality vo výrobnom procese
  Ševčík Robert ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Engineering of Production Quality quality manažment kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90429
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie ITSM/ITIL pri manažmente komunikačných technológií
  Mészároš Andrej ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s
  Telecommunications manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82076
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
  Spišáková Adriána  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects innovation processes inovácie procesy manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80841
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh riešenia na zlepšenie využívania projektového manažmentu v podniku Osram, a.s.
  Lukáč Samuel  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 96 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project management project projektový manažment projekt manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80260
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  Šimková Beáta  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 106 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture tímová práca komunikácia podniková kultúra manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80361
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Juríček Tomáš  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  employees Management education education vzdelávanie manažment hodnotenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Boško Miroslav  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  efficiency Management quality riadenie vyučovací proces manažment kvalita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67908
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book