Search results

 1. Aktuálne smery rozvoja vybraných marketingových aktivít v skúmanej firme : Záverečná práca
  Solčanská Mária  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 36 s výťah
  marketing hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza nákladov v podniku : Záverečná práca
  Szalayová Katarína  Hlbocká Mária (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  náklady podnikové-analýza hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Logistický reťazec materiálového toku vo vybranom podniku : Záverečná práca
  Solčanská Žaneta  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  logistika podniková hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výskum trhu a jeho uplatnenie v priemyselnej praxi : Záverečná práca
  Šimo Richard  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 35 s výťah
  Trhy-výskum hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Prístup k inovácii výrobkov ako súčasť marketingovej stratégie : Záverečná práca
  Záležák Ladislav  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 38 s výťah
  Procesy inovačné Marketing-stratégia manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Tvorba marketingovej stratégie v podniku : Záverečná práca
  Uhlík Peter  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 50 s výťah
  marketing hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh logistického systému výrobného podniku : Záverečná práca
  Prokopcová Adela  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 44 s výťah
  Podniky výrobné logistika podniková manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Marketingový informačný systém a jeho využitie v podnikovej praxi : Záverečná práca
  Rimegová Andrea  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 33 s
  Systémy informačné marketingové hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Právne formy súkromných podnikov v našom hospodárstve : Záverečná práca
  Romanová Stanislava  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  Formy právne Podnikanie súkromné manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book