Search results

 1. Vplyv udržateľnej právnej stratégie na tvorbu udržateľnej marketingovej stratégie v priemyselných podnikoch / aut. Martin Császár, Jaromíra Vaňová, Peter Sakál
  Császár Martin ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 4-11
  udržateľná právna stratégia stratégia výhra - výhra marketing manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie priemyselného podniku na zvýšenie jeho udržateľnej konkurencieschopnosti prostredníctvom formovania pozitívneho imidžu / aut. Monika Šujaková, Jaromíra Vaňová, Peter Sakál
  Šujaková Monika ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 1 (2016), s. 56-62
  marketing manažment udržateľný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Adaptácia verejných priestorov v meste na zmenu klímy - manažment zrážkovej vody
  Varga Daniela ; 010310 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 675-679
  manažment zrážky verejný priestor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Energetický manažment budov vo svetle EPBD
  Petráš Dušan ; V290 
  Facility management 2014 : . CD ROM, s. 81-84
  budova building Management manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Managementveränderung / aut. Drahomíra Prachniarová Bohušová, Eduard Prachniar, Mirko Gejguš
  Prachniarová Bohušová Drahomíra ; M980  Prachniar Eduard ; M980 Gejguš Mirko ; M980
  Fórum Manažéra . Roč. 10, č. 2 (2014), s. 53-54
  podnikanie manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Historický vývoj mokrade Abrod a vplyv zmeny manažmentu na vodný režim mokrade
  Jarabicová Miroslava ; V160  Pásztorová Mária Skalová Jana ; V160
  Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny : . s.86-94
  ground water level hladina podzemných vôd krajinná štruktúra landscape structure Management manažment mokrade soil water regime vodný režim pôdy wetland
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Analýza prírodných pomerov a manažment v mokradi Belianske lúky
  Jarabicová Miroslava ; V160  Pásztorová Mária
  Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : . s.85-93
  climatic conditions Management manažment mokrade prírodné pomery wetland
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Health and safety management system as an important part of integrated management sysytem in construction company
  Tarábková Lucia ; V270  Matejová Miriama ; V270
  Quality : . Quality 2013. Vol. 8, No. 1 (2013), s.97-102
  bezpečnosť health manažment safety zdravie
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Landfill water management
  Holubec Michal ; V280  Galbová Kristína ; V280 Škultétyová Ivona ; V280 Stanko Štefan ; V280 Mahríková Ivana ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 14, iss. 14 (2012), s. 85-88
  landfill Management manažment skládka vodné hospodárstvo water management
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Improvement In Management System Of Health Protection And Safety In Construction Companies
  Tarábková Lucia ; V270  Kováčik Ondrej
  Young Scientist 2012 [elektronický dokument] : . s.nestr.
  bezpečnosť health protection Management manažment ochrana zdravia safety
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article