Search results

 1. Riadenie pohybu nádoby s kvapalinou
  Brandys Filip ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 31 s CD-ROOM
  container robotický manipulátor kvapalina nádoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81416
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
  Ďureje Jozef  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  temperature samovznietenie teplota kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh dynamického modelu magnetoreologického tlmiča. (Project dynamic model of a magnetorheological damper) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Danko Ján (xxx) ; J230  Matej Juraj (Consultant) ; J230 Badač Patrik ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 74 s
  magnetoreologický systém kvapalina parametrické matematické a dynamické modely magnetorheological system parametric mathematical and dynamic model
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book