Search results

 1. Hodnotenie stavu kvality povrchu strojových súčiastok
  Bucha Milan ; J  Antala Jozef (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines drsnosť povrchu meracie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69063
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Porovnanie metód merania priamosti
  Janíková Kristína ; M  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 49s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies measuring instruments measurement meracie metódy meradlá meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66152
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book