Search results

 1. In Scale Model of the Bridge for System Identification
  Sokol Milan ; 010250  Venglár Michal ; 010250
  Procedia Engineering : . Vol. 161, (2016), online, s. 674-679
  system identification validation truss model joint bolt connection
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Analýza opakovane namáhaného uzla
  Forgács Juraj ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Sokol Milan ; V250
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [5] s.
  cyclic loading cyklické zaťaženie experiment experiment joint uzly
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Door bottom joint design and its influence on sound transmission of the door
  Dlhý Dušan ; V180  Minarovičová Katarína ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 487-490
  acoustics akustika door dvere joint tesnenie
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. The Effect of free Joints on Sound Insulation of Constructions
  Dlhý Dušan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855 (2014), s. 233-236
  acoustics akustika joint sound insulation škára zvuková izolácia
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Bottom joint design and sound insulation of the door
  Dlhý Dušan ; V180  Minarovičová Katarína ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2014 : . CD-ROM, s. 162-165
  sound insulation door joint
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vplyv akustickej kvality škáry na nepriezvučnosť deliacej konštrukcie
  Dlhý Dušan ; V180 
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.37-40
  acoustics akustika joint sound insulation škára zvuková izolácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vplyv lokálneho spevnenia dreva a spojov na pôsobenie drevených konštrukcií
  Blesák Lukáš 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  drevená konštrukcia joint timber structures
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Nelineárna analýza opakovane namáhaného uzla
  Ároch Rudolf ; V190  Sokol Milan ; V250 Forgács Juraj ; V190
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.455-460
  joint nelineárna analýza nonlinear analysis Spoje
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Experimental Verification on Beam Column Joint
  Krchňák Michal ; V250  Sokol Milan ; V250
  International conference on civil engineering design and construction (Science and practice) : . s.477-481
  experimental evaluation experimentálne overenie joint nelineárne správanie seismic load seizmické zaťaženie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Styk otvorovej konštrukcie a zateplenia obvodového plášťa
  Puškár Anton ; V180  Vavrovič Boris ; V180
  Teória a konštrukcie pozemných stavieb. 19. medzinárodná konferencia. : . s.58-61
  joint opening construction otvorová konštrukcia styk thermal insulating system zatepľovanie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article