Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus22533 dbp^"
 1. CFD Simulácia obtekania valca tekutinou
  Smolár Marek ; J  Repka Miroslav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics flow simulation pressure fluid simulácia rýchlosť tlak valec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91127
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Výpočet kapacity koryta danej lokality a návrh opatrení na jej zvýšenie
  Janík Adam ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  profile capacity flow profil kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103881
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh na zlepšenie pracovnej spokojnosti a pohody (wellbeing) v podniku JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
  Oborilová Darina ; M  Kováč Karol (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66613
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Numerická simulácia obtekania valca tekutinou
  Kosznovszki Michal ; J  Repka Miroslav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics fluid flow pressure tlak
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73876
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Posúdenie kapacity odvodňovacieho kanála
  Knotek Andrej ; V  Skalová Jana (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67731
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Odhad návrhových maximálnych prietokov na povodiach bez priamych pozorovaní
  Masárová Lenka ; V  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flow metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76400
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Porovnanie odhadov návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach
  Hangoniová Simona ; V  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flow odhady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76359
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vplyv sezónnosti na spotrebu vody v obci Dlhá
  Krajčovičová Martina ; V  Dubová Vanda (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering consumption flow water voda spotreba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76446
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Automatizácia základných vodohospodárskych výpočtov malých vodných nádrží
  Zlatinský Robert ; V  Čistý Milan (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management transformácia dam transformation flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60063
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Genetické algoritmy (EM) a ich aplikácia v praxi
  Remšík Jakub ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 40 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics optimization flow genetické algoritmy optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56602
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book