Search results

 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Parametre a konštrukcia pretekárskych automobilov. (Parameters and construction of competing cars) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Blažeková Lejla ; J230  Kamenický Milan (xxx) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 46 s
  karoséria podvozok kľuková skriňa blok valcov aerodynamika an undercarriage aerodynamics
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Možnosti využita plavidiel typu WIG v riečnych podmienkach. (Possibilities of use of WIG Crafts in riverine conditions)[CD-EROM] : Bakalárska práca
  Gaďo Viktor ; J230  Tichý Jaroslav (xxx) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 50 s
  aerodynamika prízemný efekt WIG aerodynamics ground effect
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book