Search results

 1. Možnosti zlepšenia koróznej odolnosti odliatkov z koróziivzdornej ocele vybranými spôsobmi povrchových úprav
  Štítný Peter ; M  Hurajt Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 44s CD
  výrobné technológie Production Technologies cast corrosion leštenie odliatok korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79376
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv korózie materiálu na mechanické vlastnosti a pevnosť vybraných oceľových armatúr a častí potrubia
  Babál Cyril ; J  Écsi Ladislav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress-strain analysis corrosion potrubia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89513
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Korózia stavebných materiálov
  Ďurechová Lenka ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  concrete corrosion korózia kov betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104008
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vplyv korózie na stavebné materiály
  Kocka Libor ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  corrosion protection corrosion protikorózna ochrana faktory korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101455
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Corrosion Resistant Alloys in Oil and Gas Industry
  Elbaghar Abdelmuhaimen ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management oil ropa korózia výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86720
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Vplyv prepravovanej vody na koróziu vodovodného potrubia
  Komorníková Lucia ; V  Dubová Vanda (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering corrosion vodovodné potrubie korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76487
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Korózia vodovodných potrubí
  Kavecký Juraj ; V  Dubová Vanda (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  korózia materiál corrosion inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76356
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zváranie laserom CrNi austenitickej ocele s konštrukčnou uhlíkovou oceľou : Bakalárska práca
  Marek Peter  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  corrosion laser welding korózia zváranie laserom výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57506
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Prehľad metód finálnej úpravy odliatkov
  Kováčik Marek 2010  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies leštenie korózia povrchová úprava tryskanie corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=25158
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. book

  book