Search results

 1. Monitorovanie líniových potrubí v spolupôsobení korózného a napäťového stavu
  Kosznovszki Michal ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics safety monitoring monitoring corrosion korózia bezpečnosť monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103689
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analýza odolnosti zváraných potrubí sekundárneho okruhu voči erózii a korózii
  Marošík Martin ; J  Belanová Judita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials corrosion erosion degradation korózia degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103666
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
  Koštialik Peter ; J  Sejč Pavol (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials stud corrosion korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103895
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných Cr-Mn-N austenitických ocelí po izotermickej expozícii
  Múčka Roman ; M  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 65s CD
  Materials Engineering precipitation corrosion korózia precipitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99688
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Metódy hodnotenia antikoróznej účinnosti vybraných náterových systémov
  Kocian Tomáš  Riedlmajer Robert (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 85s CD
  Materials Engineering korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99702
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vybrané elektrochemické vlastnosti austenitickej koróziivzdornej ocele
  Špoták Martin ; M1000  Riedlmajer Robert (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering corrosion austenitic steel korózia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79847
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Korózna odolnosť povrchov chránených náterovými systémami obsahujúcimi antikorózne pigmenty novej generácie
  Štibrány Marián ; M  Riedlmajer Robert (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering corrosion test corrosion korózne skúšky korózia impedancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90967
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Konštrukčno-materiálové úpravy na potrubnom rozvode napájacej vody v parogenerátoroch PGV - 213
  Kupča Ivan ; J  Švec Pavol (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials corrosion korózia strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Identifikácia sekundárne vylúčených fáz v Cr-Mn-N oceli po teplotných expozíciách
  Ondruška Michal ; M3000  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 71s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering corrosion precipitation koróziivzdorné ocele korózna odolnosť precipitácia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79809
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Antikorózna účinnosť vybraných náterových systémov
  Bašnák Tomáš  Riedlmajer Robert (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 73s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering corrosion korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80759
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book