Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus22899 dbp^"
 1. Bioplynová stanica
  Hudik Lukáš ; J  Dzianik František (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 642
  Process and Environmental Engineering biogas bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89427
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Využitie biometánu ako obnoviteľného zdroja energie
  Lúpal Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 09.07.2014 ; 76 . - 43 s
  biogas bioplyn Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78155
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
  Ješko Róbert ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 09.07.2014 ; 76 . - 75 s
  Electrical Engineering biofuels biogas biomass biopalivá bioplyn elektrická energia tepelná energia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88937
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Technológia výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
  Michalec Dávid ; J  Ondruška Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management biogas kogeneračná jednotka bioplyn výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95352
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Konvenčné a nekonvenčné zdroje energie
  Vozárik Marek ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 77 s
  biogas natural gas bioplyn zemný plyn Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65792
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
  Holečka Pavol ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery biogas bioplyn kogeneračná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51194
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Využitie bioplynu v palivových článkoch
  Ďurica Adam  Boleman Tomáš (Thesis advisor) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  palivový článok bioplyn biogas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73054
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie bioplynu na Slovensku
  Bobušová Monika  Boleman Tomáš (Thesis advisor) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  obnoviteľné zdroje energie biopalivá bioplyn anaeróbna fermentácia biomass biofuels biogas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73091
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy
  Dragulová Zuzana  Boleman Tomáš (Thesis advisor) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  biomass biogas bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73094
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zhodnotenie využitia kalov z ČOV v SR
  Mahút Miroslav  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work bioplyn biogas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52601
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book