Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus22954 dbp^"
 1. Štúdium vplyvu tepelného toku na zápalnosť priemyselných prachov
  Královičová Zuzana ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety heat flux prach
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84720
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv tepelného toku na tepelnú odolnosť intumescentného náteru
  Kravárik Igor ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 61s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety fire protection heat flux tepelný tok požiarna ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66441
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
  Choura Filip ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat flux geothermal energy tepelný tok geotermálna energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59080
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Prenos tepla v solárnom kolektore. (Heat Transfer in solar collector) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováčik Martin ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 45 s
  solárny kolektor sálanie tepelný tok Solar collectors heat flux heat radiation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book