Search results

 1. Teorie slévání / aut. Milan Němec, Bohumír Bednář, Barbora Bryksí Stunová
  Němec Milan  Bednář Bohumír Bryksí Stunová Barbora
  2. vyd.
  Praha ČVUT 2016 . - 217 s.
  ISBN 978-80-01-06026-1
  zlievanie
  skriptá
  Teorie slévání

  book

 2. Recyklace slévárenských odpadů : regenerace formovacích směsí
  Bednářová Vlasta 
  1. vyd
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004 . - 53 s
  ISBN 80-248-0682-7
  recyklácia odpadov formovacie zmesi zlievanie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 3. Automatizácia technickej prípravy výroby pre beztrieskové technológie : Zlievanie a tvárnenie
  Jančušová Mária  Kuba Jozef
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2004 . - 147 s
  ISBN 80-8070-244-6
  zlievanie tvárnenie technická dokumentácia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 4. Technológia zvárania a zlievania : Návody na cvičenia, časť Zváranie
  Sejč Pavol ; J280 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 46 s
  ISBN 80-227-1022-9
  zváranie zlievanie technológia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF246202
  book

  book

 5. Teorie slévání
  Plachý Jan  Němec Milan Bednář Bohumír
  1. vyd. dotlač
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1997 . - 164 s
  ISBN 80-01-01100-3
  zlievanie teória
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1010
  book

  book

 6. Technológia tvárnenia, zlievania a zvárania : Návody na cvičenia / [aut.]Bernard Benko, Harold Mäsiar, Peter Kotras
  Benko Bernard ; J280  Mäsiar Harold ; M Kotras Peter ; M150
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991 . - 201 s
  ISBN 80-227-0340-0
  tvárnenie zlievanie zváranie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF7010
  MTF28130
  book

  book

 7. Teória zlievania / [aut.]Lubomír Bechný, Zora Gedeonová, Harold Mäsiar
  Bechný Lubomír  Gedeonová Zora Mäsiar Harold ; M
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 310 s
  ISBN 80-05-00489-3
  zlievanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF9010
  book

  book

 8. Automatizácia zváracích a zlievárenských procesov : Návody na cvičenia / Harold Mäsiar a kol
  Mäsiar Harold (xxx) ; M  Jajcay A. Kmety Miloš ; M Hoffmann E.
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 207 s
  zváranie automatizácia cvičenia zlievanie zváranie a zlievanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF16100
  book

  book

 9. Technológia tvárnenia, zlievania a zvárania : Návody na cvičenia / [aut.]Bernard Benko, Harold Mäsiar, Peter Kotras
  Benko Bernard ; J280  Mäsiar Harold ; M Kotras Peter ; M150
  1.prepr.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 242 s
  ISBN 80-227-0006-1
  tvárnenie zlievanie zváranie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF52110
  book

  book

 10. Automatizácia zváracích a zlievarenských procesov / Milan Turňa a kol
  Turňa Milan ; M3000  Jajcay A. Ryban Dušan ; M140 Mäsiar Harold ; M
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 318 s
  zváranie automatizácia zlievanie zváranie a zlievanie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6100
  book

  book