Search results

 1. Zlievarenstvo v otázkach a odpovediach
  Malik Jozef  Fröhlichová Mária Vasková Iveta
  1. vyd.
  Košice : Elfa, 2010 . - 134 s
  ISBN 978-80-553-0448-9
  zlievanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF2100
  book

  book

 2. Teorie slévaní
  Němec Milan  Bednář Bohumír Stunová Barbora
  1. vyd.
  Praha : ČVUT, 2009 . - 217 s
  ISBN 978-80-01-04395-0
  zlievanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Výrobné technológie : Zlievanie, zváranie, tvárnenie
  Šugár Peter  Šugárová Jana ; M3000
  1. vyd
  Banská Bystrica : DALI-BB, s.r.o., 2009 . - 281 s
  ISBN 978-80-89090-587
  zlievanie zváranie tvárnenie výrobné technológie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (2) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF4100
  MTF23110
  book

  book

 4. Štruktúra a defekty oceľových kontiodliatkov
  Mišičko Rudolf 
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007 . - 103 s
  ISBN 978-80-8073-722-1
  zlievanie oceľové kontiodliatky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 5. Metal casting
  Iždinská Zita ; J280 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 112 s
  ISBN 978-80-227-2660-3
  casting process metals zlievanie kovy
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF192220
  Metal casting

  book

 6. Technológia I : Zlievanie
  Stanček Ladislav ; J280 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 136 s
  ISBN 80-227-2350-9
  zlievanie technológia
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1982470
  MTF2100
  Technológia I

  book

 7. Technologija litejnogo proizvodstva : Litje v pesčanyje formy
  1. izd.
  Moskva : Academia, 2005 . - 523 s
  ISBN 5-7695-1757-3
  zlievanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania / František Blaščík a kol
  Blaščík František (xxx) 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 830 s
  tvárnenie zlievanie zváranie
  učebnica
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2321100
  book

  book