Search results

 1. Analýza zmätkovitosti odliatkov pre automobilový priemysel v Zlievarni Trnava, s.r.o. : Bakalárska práca
  Košťál Tomáš  Beznák Matej (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zlievanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Výroba formy pre umelecký odliatok : Bakalárska práca
  Černák Pavol  Belica Eugen (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 49 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie voskové modely formovacie zmesi
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Povrchová úprava antikoróznych ocelí : Bakalárska práca
  Bubanec Ľuboslav  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 46 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie antikorózne ocele
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv teploty elektrolytu na úber materiálu a životnosť prípravkov pri ELP-leštení : Bakalárska práca
  Šoltýs Dávid  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 42 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie elektrolyticko-plazmové leštenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza výroby jadier v Zlievarni Trnava, s.r.o. z pohľadu použitej technológie : Bakalárska práca
  Beznák Matej (xxx) ; M3000  Pivovárčiová Daniela
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 40 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti prípravy tvrdého klzného materiálu na báze práškovej RO a MoS2 : Bakalárska práca
  Beznák Matej (xxx) ; M3000  Tauber Juraj
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 50 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Oteruvzdorná liatina pre drvič ferozliatin : Bakalárska práca
  Klimeková Martina  Murgaš Marián (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 52 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie biela liatina chrómová liatina
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Uplatnenie počítačovej simulácie pri výrobe odliatku technológiou presného odlievania : Bakalárska práca
  Trenčiansky Peter  Pokusová Marcela (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie počítačová simulácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kovové peny - ich výroba, vlastnosti a použitie : Bakalárska práca
  Viernus Vladimír  Šuba Roland (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 55 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie kovové peny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Výroba presných odliatkov zo zinkových zliatin metódou TEKCAST : Bakalárska práca
  Bajčičák Martin ; M3000  Beznák Matej (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005 . - 52 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie odstredivé liatie vulkanizácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book