Search results

 1. Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako sústav s rozloženými parametrami
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Noga Pavol ; J0020 Stanček Ladislav ; J280 Hulkó Gabriel ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 6 s.
  zlievanie zlievarenská forma teplotné pole casting DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako sústav s rozloženými parametrami
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Noga Pavol Hulkó Gabriel ; J0020 Stanček Ladislav ; J280
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.179-186
  zlievanie systém s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system casting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Modelovanie teplotných polí pri procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Stanček Ladislav ; J280 Svrček Vladimír ; J110 Buček Pavol ; J110 Noga Pavol ; J110
  Process Control 2006 : . s.R170c-1 - R170c-12
  SRP - systémy s rozloženými parametrami SSR zlievanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Metódy riadenia teplotných polí pri procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Stanček Ladislav ; J280 Belavý Cyril ; J110 Svrček Vladimír ; J110 Buček Pavol ; J110 Noga Pavol ; J110
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.65-74
  zlievanie metódy riadenia MATLAB control processes casting process
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Metódy modelovania teplotných polí pri procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Stanček Ladislav ; J280 Belavý Cyril ; J110 Svrček Vladimír ; J110 Buček Pavol ; J110 Noga Pavol ; J110
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.75-86
  modelovanie zlievanie modeling casting process
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Validácia modelov teplotných polí pri procese zlievania ako systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom
  Hulkó Gabriel ; J110  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Stanček Ladislav ; J280 Belavý Cyril ; J110 Svrček Vladimír ; J110 Buček Pavol ; J110 Noga Pavol ; J110
  Kybernetika a informatika 2006 : . s.CD-Rom
  zlievanie validácia modelu validation casting process
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. PID a stavové riadenie teplotných polí pri procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Stanček Ladislav ; J280 Belavý Cyril ; J110 Svrček Vladimír ; J110 Buček Pavol ; J110 Noga Pavol ; J110
  Kybernetika a informatika 2006 : . s.CD-Rom
  zlievanie tlak ProCAST SIMULINK
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article