Search results

 1. Modelovanie dielektrických vlastností biologických objektov v rádiofrekvenčnom pásme
  Sedláček Martin ; E  Cocherová Elena (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 67 s CD-ROOM
  Radioelectronics electromagnetic radiation parametrický model dielektrické vlastnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Elektrické a dielektrické vlastnosti kopolyméru etylénvinylacetátu : Diplomová práca
  Filipeje Jozef  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  dielektrické vlastnosti spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75377
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vlastnosti káblových systémov v extrémnych podmienkach
  Kovačič Michal ; E  Váry Michal (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 54 s
  dielektrické vlastnosti Fyzikálne inžinierstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61502
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Sledovanie vplyvu zloženia kaučukovej zmesi na báze styrén-butadiénu na proces vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických metód = Monitoring of the influence of rubber compounds based on styrene-butadiene on the process of vulcanization using electrical and dielectric methods : Diplomová práca
  Kresan Pavol  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  kaučuk elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti vulkanizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Sledovanie stupňa zosieťovania pri procese vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód : Diplomová práca
  Petrovič Marcel  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  kaučuk vulkanizácia elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Sledovanie vplyvu veľkosti rýchlosti ohrevu na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických metód = Monitoring of the influence of heating speed on the process of vulcanization of rubber mixture by electric methods : Diplomová práca
  Görtlerová Alexandra  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  kaučuk vulkanizácia elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Sledovanie vplyvu obsahu plniva na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód = Monitoring the influence of filler capacity in the process of rubber mixture vulcanization by eletric and dieletric methods : Diplomová práca
  Šallay Ľuboš  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 98 s 1 CD-ROM
  kaučuk elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti vulkanizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Sledovanie procesu tepelnej degradácie plastov na báze PVS pomocou elektrických metód = Thermal Degradation process monitoring of PVS by using the electric methods : Diplomová práca
  Janoštiak Marek  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  polyvinylchlorid tepelná degradácia elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book