Search results

 1. Vplyv technológie prípravy a zloženia na elektrické a dielektrické vlastnosti keramík na báze spekaného čadiča a kaolínov : Habilitačná práca
  Riedlmajer Robert ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 176 s
  elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti keramika spekané materiály spekaný čadič spekané kaolíny
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book