Search results

 1. Unusual Architecture of Sauna
  Palko Milan ; 010180  Palková Adela ; 010180
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 87-93
  architecture sauna health
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Health and safety management system as an important part of integrated management sysytem in construction company
  Tarábková Lucia ; V270  Matejová Miriama ; V270
  Quality : . Quality 2013. Vol. 8, No. 1 (2013), s.97-102
  bezpečnosť health manažment safety zdravie
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Komentár k vyhláške č. 282/2012 Z.z. MH SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.
  Peráčková Jana ; V290  Januška Juraj ; V290
  Sanhyga 2013 : . s.5-10
  health hot water teplá voda teplo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Analýza vstupných údajov systému manažérstva BOZP pre potreby softvérových riešení
  Tarábková Lucia ; V270 
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s.222-228
  analysis analýza bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci health softvér software
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Standardisation of sunlight in buildings
  Hraška Jozef ; V180 
  Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj] : . s.151-154
  architecture architektúra health normovanie slnečné žiarenie standardization zdravie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Denné svetlo,zdravie astavebné prostredie
  Hraška Jozef ; V180 
  35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky : . s.53-58
  environment daylighting health prostredie zdravie denné svetlo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Ochrana zdravia a zdravých životných podmienok
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - máj 2011 (2011), s.6/2 (1-2)
  health ochrana podmienky protection requirements zdravie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Risk Human Health cause by non conditional drinking water (abstract)
  Stanko Štefan ; V280 
  Biotechnologies, present and perspectives.Abstracts : . s.25
  control drinking water health kontrola pitná voda zdravie
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 9. Vzťah študentov fakultatívnej telesnej výchovy k svojmu zdraviu
  Žídek Jozef ; J920 
  Šport a zdravie 2009 : . s.37-42
  zdravie životospráva health livestyle
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Príčiny zvýšenej hlučnosti v uzavretých priestoroch
  Žiaran Stanislav ; J0010 
  Vnútorná klíma budov 2009 : . s.15-21
  hluk zdravie noise health
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article