Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus2353 ask^"
 1. Fyzikálne princípy v počítačovom modelovaní 1 [elektronický zdroj]
  Balažovjech Martin ; 010220  Guba Peter (rec.) Ševčovič Daniel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava: Spektrum STU, 2017 . - online, 72 s.
  ISBN 978-80-227-4721-9
  kinematika gravitačné pole energia kinematics gravitation field energy
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Balazovjech_Fyzikalne_principy_v_pocitacovom_modelovani_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 2. Mechanika
  Bocko Jozef  Delyová Ingrid
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 141 s
  ISBN 978-80-553-1542-3
  mechanika vektorový počet mechanika tuhých telies kinematika dynamika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 3. Kinematika
  Bocko Jozef  Delyová Ingrid Frankovský Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 183 s
  ISBN 978-80-553-1205-7
  kinematika mechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 4. Kinematika v príkladoch
  Bocko Jozef  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 219 s
  ISBN 978-80-553-0831-9
  kinematika mechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Kinematika v príkladoch

  book

 5. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Naď Milan ; M2000  Labašová Eva ; M2000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 194 s
  ISBN 978-80-8096-050-6
  mechanika telies statika kinematika
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 6. Fyzika po kapitolách. 2 : Kinematika
  Červeň Ivan ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 43 s
  ISBN 978-80-227-2664-1
  fyzika kinematika
  skriptá
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0121
  SJF0001
  MTF0100
  book

  book

 7. Kinematika
  Caban Slavomír  Chlebová Zuzana
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006 . - 180 s
  ISBN 80-8073-675-8
  kinematika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Kinematika
  Přikryl Karel 
  4. vyd. (2. vyd. vo VUT v Brne)
  Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství, 2005 . - 142 s
  ISBN 80-214-2951-8
  kinematika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0200
  book

  book

 9. Fyzika po kapitolách : Kinematika
  Červeň Ivan ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 36 s
  fyzika kinematika
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Nelineárna mechanika kontinua : vybrané state
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2004 . - 127 s
  ISBN 80-8070-225-X
  mechanika kontinua mechanika metóda konečných prvkov kinematika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.