Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus2353 ddp^"
 1. Konštrukčný návrh vŕtacieho zariadenia so závitovkovým vrtákom priemeru do 800mm do hĺbky 8m ako prídavného pracovného zariadenia UDS 211
  Németh Ervin ; J  Bukoveczky Juraj (Thesis advisor) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture kinematics kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103612
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží a odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh nakladacieho pracovného zariadenia s meniteľným dosahom
  Špitalik Jozef ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture stability kinematics stabilita kinematika teleskop pracovné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112887
  diplomová práca
  book

  book

 3. Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre UDS 232 s deleným výložníkom a hĺbkovou lyžicou objemu 0,63\( m^{3}\)
  Oremus Matej ; J  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture násada kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95047
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
  Chvála Peter ; J  Rohaľ-Ilkiv Boris (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes kinematics robot kinematika automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94934
  diplomová práca
  book

  book

 5. Koncepčný návrh pracovného zariadenia pre UDS 211 na demoláciu stavieb s výškovým dosahom do 20m
  Čavojský Peter ; J  IZRAEL Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  boom výložník násada kinematika stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86359
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Riadenie ramena na mobilnom robote
  Plesník Tomáš ; E  Kľúčik Marian (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 26 s príl.
  robot manipulator kinematics robot kinematika automatizácia robotika mobilné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59653
  diplomová práca
  book

  book

 7. Náprava pre príves
  Butaš Rastislav ; J0030  Rojko Eduard (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  príves náprava pruženie tlmič kinematika kinematics trailer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62264
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Kinematické modely priemyselných robotov so sériovou kinematikou (obalová plocha, pracovný priestor, pohyby) : Diplomová práca
  Gyarmati Adrián  Pecháček František (xxx) ; M2000 Javorová Angela (Consultant) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  priemyselný robot kinematika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Optimalizácia kinematiky pracovného zariadenia po-lootočného nakladača HON 200 (Optimalization of kinematic for work equipment of rotary loader HON 200 [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kanderka Rudolf ; J0030  Palčák František (xxx) ; J0010
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 86 vykresova dokumentácia
  optimalizácia kinematika optimalization kinematics
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Konštrukčný návrh teleskopického výložníka pre po-lootočný nakladač HON 200 (Mechanical submission of telescopic boom for swivel loader HON 200) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Bereznai Jozef ; J0060  Mazurkievič Izidor (xxx) ; J0030 Klobučník Jozef (Consultant)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 83 s
  nakladač teleskop kinematika loader pull force
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.