Search results

 1. Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo : Záverečná správa
  Možiešik Ľudovít ; V170  Dušička Peter ; V170 Květon Radomil ; V170 Šulek Peter ; V170 Hašková Lea ; V170 Rumann Ján ; V170 Cabadaj Roman ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 89 s
  water management working hydro power plant prevádzka vodohospodárstvo vodné dielo
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book