Search results

 1. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Edukácia . Roč. 3, č. 1 (2019), s. 33-38
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi : . CD-ROM, S. 16-17
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. Testovanie znalostí z cudzieho jazyka prostredníctvom IKT v študijnom programe Učiteľstvo technických predmetov v technických odboroch
  Kadnár Jozef ; M7000  Tináková Katarína ; M220
  Media4u Magazine . Roč. 7, č. 4 (2010), s.87-88
  cudzie jazyky
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 4. Cudzie jazyky v technickej praxi
  Svetský Štefan ; M250  Reháková Anna ; M330 Rusková Dagmar ; M330
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, č. 7-8 (2009), s.79-80
  cudzie jazyky
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov slovenských základných škôl v oblasti cudzích jazykov
  Cagáňová Dagmar ; M330  Pokrivčáková S.
  Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo : . s.14-19
  kompetencie učiteľov cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Vnímanie kurikulárnych zmien v kontexte cudzieho jazyka
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Kurikulum a učebnice : . s.20
  cudzie jazyky kurikulum
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 8. Analýza zručnosti čítania na špecifické účely. The Analysis of the Reading Skills for Specific Purposes
  Waleková Gabriela ; M330 
  Lingua Summit 2007 :
  zručnosť čítania cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Miesto odborného prekladu vo výučbe technického cudzieho jazyka
  Green rod. Česneková Jana ; M330  Reháková Anna ; M330
  S cudzími jazykmi v Európe žiť - pracovať - študovať : . s.43-44
  preklady cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Výber vhodného textu vo výučbe cudzieho jazyka pre špecifické účely. Appropriate text selection in teaching foreign language for specific purposes
  Waleková Gabriela ; M330 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.659-662
  cudzie jazyky výučba cudzích jazykov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article