Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24524 dbp^"
 1. Aktívne riadenie hluku v klimatizačných systémoch
  Bakyta Filip ; J  Takács Gergely (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes acoustics control adaptation adaptive algorithm riadenie adaptácia adaptívny algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113334
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s.
  Jankovič Milan ; M  Samák Marián (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 173 . - 57s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant adaptation zamestnanci ľudské zdroje adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87516
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na zlepšenie rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov
  Pilch Peter ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55 s príl
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant adaptation adaptácia rozmiestňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66256
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Optimalizácia adaptačného procesu v podniku STAVKOV, s.r.o.
  Šipoš Imrich ; M  Fedič Dušan (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 65s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant adaptation orientation adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71509
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie zaraďovania a adaptácie zamestnancov v MENERT spol. s r.o.
  Sedláková Martina ; M  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 69s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57952
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rozmiestňovanie a adaptácia zamestnancov v podniku
  Synáková Lucia  Kováč Karol (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 42s CD ROM
  employees adaptation adaptácia podnik rozmiestňovanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71446
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v podmienkach Hollen, s.r.o. Trnava
  Kubašová Mária ; M  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 61s CD ROM
  adaptation personálny manažment adaptácia zamestnanec pracovné miesto priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71206
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na optimalizáciu procesu výberu, adaptácie a starostlivosti o zamestnancov v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. BRATISLAVA
  Horváth Tomáš ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66567
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Chrvalová Veronika  Chatrnúchová Lucia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  ľudské zdroje adaptácia adaptačný program human resources adaptation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62121
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Rozmiestňovanie a adaptácia zamestnancov v podniku SAMIL BALENIE s.r.o. : Bakalárska práca
  Bordášová Katarína  Štefková Petra (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  adaptácia adaptation personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62337
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book