Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24524 ddp^"
 1. Adaptívny web dizajn
  Antala Ján ; I300  Čerňanský Michal (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems interaction adaptation adaptácia interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100955
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Paralelné a adaptívne genetické algoritmy
  Pernecký Daniel ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 81 . - 82 s príl.
  Cybernetics adaptation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102988
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Stará likérka v Liptovskom Mikuláši - návrh obnovy a adaptácie pre polyfunkčné účely
  Adamíková Mária ; A  Gregor Pavel (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; 05.06.2014 ; 153
  rehabilitation adaptation obnova adaptácia Liptovský Mikuláš
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103900 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=026EAE7161CC97F10E29A5FE06CA
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh programu adaptácie pre vybrané skupiny zamestnancov v podniku Danfoss Power Solutions a.s.
  Patková Petra ; M  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 89s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation adaptácia zamestnanec personálne činnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99018
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  Jakabovičová Dagmar ; M  Koltnerová Kristína (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation adaptácia riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103433
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Adaptácia pri prechode z jedného typu školy (základná) na iný a možnosti prispenia jej riešenia
  Šperková Kristína  Schuller Ivan (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects adaptation komunikácia škola adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80792
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Obnova a dostavba objektov bývalej továrne Matador na školské zariadenie
  Zajac Marek ; A  Vodrážka Peter (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra architecture adaptation industry konverzia škola priemysel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81769 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9D0AE42328C4C1CC3928233B2253
  diplomová práca
  book

  book

 8. Aktívne tlmenie hluku v klimatizačných systémoch
  Celler Peter ; J  Takács Gergely (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics acoustics control adaptation adaptive algorithm akustika riadenie adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85183
  diplomová práca
  book

  book

 9. Proces adaptácie žiakov na strednú školu a možnosti jeho ovplyvnenia
  Valachovičová Soňa  Varela Cano Diana Patricia (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 81 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects adaptation adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80923
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Prestavba a prístavba materskej školy na Waldorfskú školu
  Lovas Dávid ; V  Žilinský Juraj (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design extension adaptation conversion nadstavba adaptácia základná škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69294
  diplomová práca
  book

  book