Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24585 dbp^"
 1. Návrh opatrení pre oblasť vzdelávania zamestnancov v multikultúrnom prostredí v Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
  Palkechová Andrea ; M  Viden Roman (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant globalization system education systém globalizácia vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87660
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy
  Jánošík Ján ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development global crisis globalization spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj globálna kríza globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87382
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrhy odporučení na riešenie problému dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku
  Homolová Adriana ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 54 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management globalization malé a stredné podniky korporácie globalizácia externalizácia nákladov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66548
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book