Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24840 dbp^"
 1. Meranie nerovností povrchu pomocou senzora Kinect
  Kačurik Tomáš ; I  Benešová Vanda (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 18.06.2014 ; 202
  informatika Informatics image segmentation image registration Kinect sensor segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87893
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke
  Viskup Michal ; I  Benešová Vanda (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 18.06.2014 ; 202
  informatika Informatics segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Segmentácia farebných obrazov
  Králik Martin ; E  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 51 s CD-ROOM
  Industrial Informatics region segmentation objekt segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65695
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Segmentačná technika GrabCut
  Rolinec Matúš ; M  Ondriga Martin (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 43s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66222
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
  Bohumel Tomáš ; V  Ždímalová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling graph segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68538
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Moderné segmentačné techniky v sfére spracovania obrazu
  Nagy Miroslav ; M  Ondriga Martin (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 41s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66150
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Správanie sa zákazníka pri výbere mobilného operátora v trhovom segmente "Univerzitní študenti na Slovensku"
  Križan Rastislav  Materák Milan (Thesis advisor) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 41 s
  Telekomunikácie mobilné telekomunikačné systémy segmentácia marketingový výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51261
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Segmentácia farebných obrazov
  Bazyľák Jaroslav ; E  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  Aplikovaná informatika segmentácia farba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57404
  bakalárska práca
  book

  book