Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24840 ddp^"
 1. Rozpoznávanie objektov pomocou lokálnych príznakov
  Kunka Tomáš ; I200  Benešová Vanda (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211 . - 61 s.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering recognition segmentation počítačové videnie segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101022
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Detekcia a segmentácia objektov s využitím kontúr
  Ošvát Michal ; I200  Fogelton Andrej (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering segmentation počítačové videnie segmentácia detekcia objektov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101053
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Získavanie informácií zo sémantických dát pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovami
  Meliško Peter ; I200  Ciglan Marek (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 52 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91279
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície
  Šotníková Michaela  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 90 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management analyse segmentation analýza segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80145
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kódovanie obrazu s využitím Gáborových filtrov
  Mlynár Michal ; E  Osadský Michal (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 62 s
  Telekomunikácie Telecommunications segmentation segmentácia kódovanie obrazov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71731
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Aproximácia jazykového modelu na základe detekcie samohlások
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  segmentation segmentácia rozpoznávanie reči parametrizácia Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71697
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
  Urbán Jozef ; V220  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling segmentation distance function segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68861
  diplomová práca
  book

  book