Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus24840 xcla^"
 1. Algoritmus na automatizovanú identifikáciu a odhad sférických tvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 695-700
  odhad sfér mračno bodov segmentácia automatizované spracovanie
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Odhad sférických plôch z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 67 (109), č. 5 (2021), online, s. 85-90
  automatizované spracovanie údajov mračno bodov odhad sférických plôch segmentácia
  https://egako.eu/wp-content/uploads/2021/05/honti_2021_05.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Segmentácia vybraných geometrických útvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 114-122
  mračno bodov segmentácia geometrické útvary roviny valcové plochy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Segmentation and analysis of 3D zebrafish cell image data
  Mikula Karol ; V220  Stašová Oľga ; V220 Remešíková Mariana ; V220 Peyriéras Nadine
  CISP 2010 : . s. 1444-1448
  image analysis image processing segmentácia segmentation spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Segmentácia a príležitosti na trhu
  Rešeta Michal ; M190 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 7 (2008)
  trh segmentácia inovácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - monografia
  article

  article