Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry podniku SEMAT, a.s.
  Dohnálová Simona ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 75s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture hodnoty zamestnanec podniková kultúra dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87364
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vzdelávanie zamestnancov v podniku Krasplast AMG spol. s r. o. ako súčasť personálnej práce
  Pantáková Veronika ; M  Holkovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education vzdelávanie zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87807
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zníženie stavu fluktuácie s využitím stabilizačných faktorov v priemyselných podnikoch
  Kacvinská Mária ; M  Kašníková Kristína (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant podnik motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102468
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Meriot, s.r.o.
  Vrana Emil ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 61s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant business education bakalárska práca podnik metódy vzdelávania zamestnanec vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96013
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku Arriva Service s.r.o. Komárno
  Nagyová Ľudmila ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation benefity zamestnanec motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89096
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu
  Straková Lenka ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education vzdelávanie zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku HrKo Holding, a.s.
  Franková Katarína ; M  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education enterprise zamestnanec vzdelanie podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57761
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Ergonomické a bezpečnostné posúdenie kancelárskeho pracoviska
  Hýllová Zuzana ; M  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety safety workplace zamestnanec bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95111
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
  Mošková Veronika ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89115
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., Jasná
  Feriančeková Lenka ; J  Kotesová Marta (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management stimulation motivation remuneration zamestnanec stimulácia motivácia odmeňovanie mzda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74183
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book