Search results

 1. Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov : Dizertačná práca
  Babčan Miroslav ; M190  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 146 s., autoreferát, CD-ROM
  zamestnanec priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63883
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book