Search results

 1. Energetické pasívne domy
  Faragó Zoltán ; V  Skalík Lukáš (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  heat pump geothermal energy solar energy tepelné čerpadlo geotermálna energia solárne kolektory slnečná energia obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103575
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh energetického systému na báze tepelného čerpadla v rodinnom dome
  Luptáková Natália ; V  Skalík Lukáš (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  heat pump tepelné čerpadlo obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103459
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pre rodinný dom
  Renczés Balázs ; J  Muškát Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass heat pump solar energy slnečná energia tepelné straty budovy biomasa tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84121
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Ekonomická efektívnosť tepelného čerpadla v porovnaní s konvenčnými a nekonvenčnými vykurovacími systémami
  Baláž Anton ; J  Bachratý Michal (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management heat pump renewable energy sources tepelné čerpadlo ekonomická efektívnosť obnoviteľné zdroje energie výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74279
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh, energetické e ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Štrkula Rastislav ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering heat pump návratnosť investície energetická úspora tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70766
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Obert Miloš ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering effectiveness heat pump efektívnosť tepelné čerpadlo návratnosť investície
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83997
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Mrva Roman ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering hot water preparation energy savings energy balance heat pump tepelné čerpadlo energetická bilancia príprava teplej vody úspora energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83156
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh chladiča plynu pri tepelnom čerpadle s chladivom \(CO_{2}\) v transkritickom obehu.
  Rybecký Patrik ; J  Šustek Jaroslav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo heat pump
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70552
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda – voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Bezák Rastislav ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo heating heat pump energetická efektívnosť ekonomická efektívnosť vykurovanie tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61159
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh tepelného čerpadla pre vybraný objekt
  Dragan Peter ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s
  Electrical Engineering heat pump
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65739
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book